SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 

Nabízíme kompletní služby související se správou nemovitostí a vedením účetnictví pro SVJ, SRO a BD. Jsme fungující a spolehlivou firmou s více než 20letou zkušeností v oboru. Za přijatelnou cenu poskytujeme širokou škálu služeb. Vstřícný přístup ke klientovi a flexibilita služeb vzhledem k potřebám klienta je pro nás samozřejmostí.

 

     Naše nabídka:

  Předpis nájemného a evidence plateb

  • evidence nájemníků a vlastníků
  • vedení předpisů nájemného a záloh na úhradu nákladů spojených se správou domu a plateb hrazených za služby spojené s užíváním bytových a nebytových jednotek
  • úprava záloh za služby dle požadavků klientů
  • evidence plateb nájemného a záloh na služby
  • předávání změn v přepisu nájemného České poště v případě placení formou SIPO
  • zpracování vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytových a nebytových jednotek
  • zajištění úhrady nedoplatků a vyplacení přeplatků z vyúčtování služeb
  • upomínání dlužníků v případě neplacení nájemného nebo dluhu z vyúčtování služeb
  • zpracování ročních přehledů o hospodaření
  • vyhotovování nájemních smluv
  • evidence a vyplácení odměn statutárních orgánů klientů
  • příprava podkladů ke shromážděním vlastníků a členských schůzí a případná účast na nich
  • potvrzování žádostí a dokladů pro nájemníky (sociální dávky apod.)

 

  Vedení účetnictví

  • kontrola převzatých dokladů k zaúčtování
  • vystavování účetních dokladů
  • vedení účetnictví v souladu s platnými účetními předpisy
  • zpracování vyúčtování výnosů jednotlivých vlastníků
  • sestavování přehledů plateb na sociální a zdravotní pojištění za odměny členům statutárních orgánů
  • vyhotovení roční účetní závěrky a zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
  • vyhotovení daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti

 

 Technická správa

  • technická evidence domů, pozemků, bytových a nebytových jednotek
  • zajištění oprav a údržby spravovaných nemovitostí
  • zajištění provedení pravidelných revizí nemovitosti
  • zajištění odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami
  • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby
  • zajištění provedení dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  • zajištění dodávky médií a servisní činnosti na základě smlouvy s dodavateli (tepla, vody, elektrické energie, servisu výtahů,…)
  • zajištění odečtů měřidel spotřeby tepla a vody pro účely vyúčtování služeb
  • informování nájemníků a vlastníků o plánovaných odstávkách vody, tepla, apod.

 

Co nabízíme navíc:

  • více než 20 let zkušeností v oblasti správy nemovitostí a vedení účetnictví
  • sídlo na Praze 4
  • pobočka na Praze 8 u metra Ládví
  • možnost poskytování služeb „na míru“ podle klientových požadavků a potřeb
  • komunikace mimo úřední hodiny (po telefonické domluvě)
  • vstřícný a profesionální přístup ke klientům
  • veškeré kroky potřebné pro hladký přechod od původní správcovské firmy a kontrola účetnictví jsou samozřejmostí