SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 

Nabízíme kompletní služby související se správou nemovitostí a vedením účetnictví pro SVJ, SRO a BD. Jsme fungující a spolehlivou firmou s více než 20letou zkušeností v oboru. Za přijatelnou cenu poskytujeme širokou škálu služeb. Vstřícný přístup ke klientovi a flexibilita služeb vzhledem k potřebám klienta je pro nás samozřejmostí.

 

     Naše nabídka:

  Předpis nájemného a evidence plateb

 • evidence nájemníků a vlastníků
 • vedení předpisů nájemného a záloh na úhradu nákladů spojených se správou domu a plateb hrazených za služby spojené s užíváním bytových a nebytových jednotek
 • úprava záloh za služby dle požadavků klientů
 • evidence plateb nájemného a záloh na služby
 • předávání změn v přepisu nájemného České poště v případě placení formou SIPO
 • zpracování vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytových a nebytových jednotek
 • zajištění úhrady nedoplatků a vyplacení přeplatků z vyúčtování služeb
 • upomínání dlužníků v případě neplacení nájemného nebo dluhu z vyúčtování služeb
 • zpracování ročních přehledů o hospodaření
 • vyhotovování nájemních smluv
 • evidence a vyplácení odměn statutárních orgánů klientů
 • příprava podkladů ke shromážděním vlastníků a členských schůzí a případná účast na nich
 • potvrzování žádostí a dokladů pro nájemníky (sociální dávky apod.)

 

  Vedení účetnictví

 • kontrola převzatých dokladů k zaúčtování
 • vystavování účetních dokladů
 • vedení účetnictví v souladu s platnými účetními předpisy
 • zpracování vyúčtování výnosů jednotlivých vlastníků
 • sestavování přehledů plateb na sociální a zdravotní pojištění za odměny členům statutárních orgánů
 • vyhotovení roční účetní závěrky a zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • vyhotovení daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti

 

 Technická správa

 • technická evidence domů, pozemků, bytových a nebytových jednotek
 • zajištění oprav a údržby spravovaných nemovitostí
 • zajištění provedení pravidelných revizí nemovitosti
 • zajištění odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby
 • zajištění provedení dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • zajištění dodávky médií a servisní činnosti na základě smlouvy s dodavateli (tepla, vody, elektrické energie, servisu výtahů,…)
 • zajištění odečtů měřidel spotřeby tepla a vody pro účely vyúčtování služeb
 • informování nájemníků a vlastníků o plánovaných odstávkách vody, tepla, apod.

 

Co nabízíme navíc:

 • více než 20 let zkušeností v oblasti správy nemovitostí a vedení účetnictví
 • sídlo na Praze 4
 • pobočka na Praze 8 u metra Ládví
 • možnost poskytování služeb „na míru“ podle klientových požadavků a potřeb
 • komunikace mimo úřední hodiny (po telefonické domluvě)
 • vstřícný a profesionální přístup ke klientům
 • veškeré kroky potřebné pro hladký přechod od původní správcovské firmy a kontrola účetnictví jsou samozřejmostí